Zorg ontkomt aan streng toezicht op vastgoed

870
Zorg ontkomt aan streng toezicht

Begin vorig jaar schreef ik dat de behandeling van wetsvoorstel 33168, dat winstuitkering in de zorg onder stringente voorwaarden toestaat, stil lag omdat een nader advies van de Raad van State was gevraagd. Inmiddels is dat advies voorhanden. Het advies spitst zich toe op het aanvankelijk voorgestelde toezicht door de NZa op vastgoedtransacties. Dat zou dan in de plaats komen van het huidige artikel 18 Wtzi, dat aan het College Sanering een grote rol toekent.

De NZa zou ervoor moeten waken dat vastgoedbezittingen al te lichtvaardig of tegen een te lage prijs zouden worden ‘verpatst’. De Raad van State is echter zeer kritisch. Het meent dat dit voornemen een disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht is die zich niet verdraagt met Europese regels. Ook niet met het overheidsbeleid dat erop is gericht om zorginstellingen zelf de vastgoedrisico’s te laten dragen en hun interne toezicht te versterken.

Minister Schippers heeft vorig jaar laten weten, als reactie op het advies van de Raad van State, dat zij voornemens is om het gewraakte artikel in het wetsvoorstel te laten vervallen door middel van een ‘novelle’. De argumenten van de Raad van State hebben haar kennelijk overtuigd. Tevens vindt de minister nu dat een belangrijke rol voor financiers van zorginstellingen en het WFZ is weggelegd om voorgenomen vastgoedtransacties te beoordelen. Als de novelle er inderdaad komt (en wordt aangenomen), dan vervalt ook de rol van het College Sanering.

De houding van minister Schippers is bijzonder. In een andere sector waarin organisaties vermogen hebben gevormd met behulp van overheidsmiddelen, namelijk volkshuisvesting, is de bewegingsvrijheid het afgelopen jaar juist zeer beknot. Woningcorporaties zuchten nu onder vergaand toezicht door de (nieuwe) Autoriteit wonen. Schandalen rond vastgoed waren daar debet aan, maar ook in de zorgsector is van alles gebeurd.

Wat maakt woningcorporaties anders dan zorginstellingen? Woningcorporaties dragen net als zorginstellingen de vastgoedrisico’s. Zij hebben het interne toezicht op dezelfde wijze georganiseerd. Ook hebben zij te maken met een waarborgfonds en banken die transacties beoordelen. En toch zijn er kennelijk redenen om zorginstellingen welwillender te bejegenen dan woningcorporaties. Heeft de zorgsector meer krediet? Wordt er beter gelobbyd? Of is minister Schippers gewoon aardiger dan minister Blok? Ik weet het antwoord niet. Maar ik denk dat de zorgsector blij mag zijn; het scheelt een hoop rompslomp en administratieve lasten.

Janbert Heemstra Notaris

Mr. Janbert Heemstra
Notaris

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Zorgvisie.