Wetswijziging voor verbetering VvE’s

480
Wetsvoorstel VvE verbeteren

Onlangs is het wetsvoorstel Verbetering Verenigingen van Eigenaars naar de Tweede Kamer gezonden. Het doel van de wet is het functioneren van Verenigingen van Eigenaars (VvE) te verbeteren en verduurzaming van appartementsgebouwen te stimuleren.

Ook beoogt het voorstel de mogelijkheid voor VvE’s te vergroten om het benodigde onderhoud te laten verrichten. Een verplichte vulling van het reservefonds wordt voorgesteld. In het voorstel is opgenomen dat jaarlijks ten minste een bedrag moet worden gereserveerd dat door de vergadering van eigenaars voor de uitvoering van een onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaar is vastgesteld. Indien niet op deze basis wordt gereserveerd, bedraagt de reservering ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Lenen wordt verbeterd

Ook wordt de mogelijkheid voor de VvE om te lenen verbeterd. Dat laatste is op dit moment niet eenvoudig, vooral omdat eigenaren nu veelal nog hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vereniging. Appartementseigenaren zijn na inwerkingtreding van de wet alleen nog aansprakelijk voor hun eigen deel van de schuld. Die schuld gaat bij eigendomsoverdracht over op de nieuwe eigenaar.