Weer een gunstig vonnis voor het 2% tarief in de overdrachtsbelasting!

742
rijksmonument-overdrachtsbelasting

In de zaak die onlangs door het gerechtshof te Den Haag is berecht ging het om de verkrijging van een rijksmonument dat oorspronkelijk als woning was gebouwd, maar later – na een niet zo ingrijpende verbouwing – als kantoorpand in gebruik was.

Hof Den Haag stelde dat het pand zijn aard als woning niet had verloren. Voorafgaand aan de verkrijging kon het pand daadwerkelijk als woning worden gebruikt, zo waren bijvoorbeeld een badkamer en een keuken aanwezig. Daardoor was het 2%-tarief voor woningen van toepassing. Van belang is nog wel dat in vergelijkbare zaak de belastingdienst cassatie heeft aangetekend bij de Hoge Raad, het is afwachten of dat in deze zaak ook gebeurt en wat de Hoge Raad uiteindelijk zal oordelen.

We houden u op de hoogte!