Voorkom een ‘vecht’scheiding tussen zakenpartners

1031
Vechtscheiding zakenpartners

Een vaak voorkomende situatie in het vennootschapsrecht is de ‘scheiding’, die twee 50% aandeelhouders in een BV kunnen meemaken. Daardoor ligt de besluitvorming binnen de BV stil en kan de onderneming gevaar lopen.

Om dit te voorkomen, raadt notaris Janbert Heemstra aan om deze situatie met de zakenpartner te bespreken. “Ik adviseer aandeelhouders altijd om over dit probleem na te denken zo lang zij met elkaar op goede voet staan, net als bij aanstaande echtgenoten. Zij kunnen gebruik maken van een vooraf overeengekomen geschillenregeling. In de statuten en in een aandeelhoudersovereenkomst kan namelijk een bindend adviesprocedure, arbitrage, aanbiedingsregeling of andere geschillenregeling worden opgenomen.”

Groter belang

Wanneer een van de twee een groter belang in de onderneming heeft, bijvoorbeeld als initiatiefnemer en merkhouder, is het slim om te regelen dat die aandeelhouder in een geval van een scheiding recht heeft op uitkoop en voortzetting. De waarde moet dan worden vastgesteld door een of meerdere deskundigen (valuators), waarbij het zaak is dat deze worden benoemd door een onafhankelijke instantie of rechter. Op voorhand kunnen bepaalde richtlijnen worden meegegeven aan de valuators, zoals welke waarderingsmethode moet worden gevolgd.

Naast het uitkopen kan men in andere gevallen denken aan een regeling waarbij de aandeelhouders hun aandelen aan elkaar aanbieden tegen een bepaald bedrag. Degene die de hoogste prijs vraagt, moet de aandelen van de ander tegen de lagere prijs overnemen. Zo weet je in ieder geval zeker dat een redelijke prijs wordt gevraagd.

Conflicten

Door van tevoren alles op papier te zetten, voorkomt u hevige conflicten en stelt u ook nog eens de toekomst van het bedrijf veilig. Een aanrader dus! Als u meer wil weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Janbert Heemstra Notaris

Mr. Janbert Heemstra
Notaris