Ontslagvergoeding in stamrecht-BV viel niet onder periodiek verrekenbeding

987
Stamrecht-BV

Onlangs heeft een geschil gespeeld tussen ex-echtgenoten over de vraag of een bepaald inkomensbestanddeel onder het periodiek verrekenbeding viel in huwelijkse voorwaarden.

Wat is een periodiek verrekenbeding ook alweer?

Een periodiek verrekenbeding is een afspraak in huwelijkse voorwaarden die ervoor zorgt dat echtgenoten gelijkelijk meedelen in elkaars overgespaarde inkomen. Hierdoor kan de minst verdienende partner in gelijke mate met de andere partner vermogen opbouwen en is hierdoor niet afhankelijk van de bereidheid van de meest verdienende om vermogen te delen.

Een nadeel van de clausule is dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan wordt het niet-verrekende overgespaarde eigen vermogen geacht te zijn belegd en dient dit vermogen bij een echtscheiding bij helfte gedeeld te worden. Het is dan ook niet vreemd dat in een echtscheidingsprocedure vaak wordt gesteggeld over de vraag of bepaald inkomen al dan niet verrekenplichtig is. Het antwoord op die vraag vindt de rechter in de (uitleg van) de huwelijkse voorwaarden. Pas echt spannend wordt het als ondernemingswinsten via de huwelijkse voorwaarden ook als inkomen wordt betiteld, waardoor de waarde van de sinds het huwelijk gestarte onderneming ook verrekend moet worden.

Onlangs bleek dat in het kader van een stamrecht-BV de huwelijkse voorwaarden goed waren geredigeerd, oftewel in het voordeel van de directeur-groot aandeelhouder (hierna: de DGA).

De casus

De man heeft in 2007 een ontslagvergoeding ondergebracht in een eigen stamrecht-BV. Man en vrouw twisten onder meer over de vraag of de aanspraken op de ontslagvergoeding behoren tot het inkomen krachtens hun periodiek verrekenbeding.

De Rechtbank is van oordeel dat de aanspraken als privévermogen van man zijn aan te merken en geen deel uitmaken van het te verrekenen vermogen. Ten eerste heeft nog geen stamrechtuitkering plaatsgehad. In de tweede plaats vallen de aanspraken buiten de verrekening omdat de huwelijkse voorwaarden onder het begrip inkomen verstaan: besteedbaar inkomen.

De hierboven aangehaalde uitspraak pakte gelukkig goed uit voor de DGA, omdat de uitkeringen nog niet hadden plaatsgevonden. Maar mocht dit wel het geval zijn, dan valt meestal onder inkomen ook het inkomen ter vervanging van gedurende het huwelijk gederfd of te derven loon. Een uitkering terzake een ontslagvergoeding valt hier dan ook onder, zo lijkt het.

Nieuwsgierig?

Ben u nieuwsgierig geworden hoe uw huwelijkse voorwaarden precies luiden en of u (in geval van echtscheiding) niet teveel verrekent? Neem dan contact met ons op voor nadere informatie of een afspraak voor een huwelijkse voorwaarden check.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI: NL:RBDHA:2016:15738