Gevolgen belastingplan 2017 voor vastgoedbezitters

498
belastingplan-vastgoedbezitters

Afgelopen dinsdag 20 september was het weer Prinsjesdag. Een belangrijke dag voor de regering en parlement. Een aantal van de voorgestelde fiscale maatregelen zijn ook van belang voor de vastgoedsector. Reden om deze maatregelen voor vastgoedbezitters op een rij te zetten.

Bouwterrein in de btw

Voorgesteld is om een wijziging van het begrip bouwterrein in de btw door te voeren. De wijziging zou inhouden het begrip in lijn te brengen met de definitie gegeven door het Hof van Justitie EU. Gevolg is dat door deze begripsbepaling er eerder sprake is van een btw-belaste levering van een bouwterrein.

Aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

Het kabinet heeft voorgesteld om met betrekking tot de particuliere vastgoedbeleggers de aftrek voor onderhoudskosten van rijksmonumenten per 1 januari 2017 af te schaffen. Gevolg is dat uitgaven voor rijksmonumentenpanden niet meer als persoonsgebonden aftrekposten aftrekbaar zijn. Daarentegen mogen de in het buitenland woonachtige bezitters van Nederlands beleggingsvastgoed bij het bepalen van de omvang van het vermogen voor de box 3-heffing het heffingsvrij vermogen in aanmerking nemen.

Eigenwoningbezitters

Voor de eigenwoningbezitters wordt voorgesteld om wettelijk vast te stellen dat een bouwkavel als eigen woning geldt wanneer er concrete stappen zijn gezet met betrekking tot de bouwkundige werkzaamheden. Deze maatregel geldt alleen voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt de rentemiddeling aftrekbaar als kosten in verband met de eigen woning. Gevolg is dat eigenwoningbezitters profiteren van dalende hypotheekrente door bestaande hypothecaire leningen open te breken. De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 100.000. Deze belastingvrije schenking kan gedaan worden aan uw eigen kind of aan een ander die tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de aanpassingen van de vennootschapsbelasting geldt dat de MKB-sector een verlenging krijgt van de eerste schijf naar € 250.000 in 2018 en € 350.000 in 2021. Gevolg is dat de vennootschapsbelasting over de eerste schijf slechts 20% is.

Bedrijfsopvolging

Afsluitend wordt voorgesteld om een uitspraak van de Hoge Raad te repareren waarin werd geoordeeld dat in sommige gevallen de bedrijfsopvolging ook van toepassing is op beleggingsvermogen. Deze verruiming werd niet wenselijk geacht. De reparatie houdt in dat indirecte aandelenpakketten kleiner dan 5% niet meer tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Gevolg is dat men dus nog steeds van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gebruik kan maken mits er indirecte aandelenpakketten zijn die meer dan 5% bedragen.