Caroline van Niekerk beantwoordt 4 vragen over schenkingsvrijstelling

1002
Caroline van Niekerk

Sinds 1 januari 2017 is het weer mogelijk om een bedrag van maximaal € 100.000 te schenken in het kader van de eigen woning zonder heffing van schenkbelasting. De regeling oogt eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot de nodige vragen. Kandidaat-notaris Caroline van Niekerk geeft graag antwoord op de 4 meest gestelde vragen uit de praktijk.

Aan wie mag ik de schenking van € 100.000 doen?

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen. De ontvanger kan dus uw neef of nicht zijn, uw broer of zus of een goede vriend. In de praktijk zien we de schenking het meest plaatsvinden door ouders aan hun kind of kinderen. In alle gevallen moet de schenking bestemd worden voor de eigen woning van de ontvanger.

Er geldt wel een strenge leeftijdseis. De ontvanger van de schenking moet op het moment dat de schenking definitief is geworden tussen de 18 en 39 jaar oud zijn. Schenkt u op de dag van de 40e verjaardag van de ontvanger dan geldt de vrijstelling ook nog.

U mag het bedrag schenken over de jaren 2017 tot en met 2019. Wel geldt de voorwaarde dat de ontvanger of diens partner nog geen 40 jaar is op het moment dat u de schenking doet.

Mag ik de € 100.000 ook schenken voor andere doeleinden dan specifiek de aankoop van de eigen woning?

U mag de schenking naast de eigen woning van de ontvanger ook doen voor de volgende doeleinden:

  • het verbeteren of onderhouden van de eigen woning van de ontvanger
  • het aflossen van een eigenwoningschuld van de ontvanger
  • het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning van de ontvanger
  • het afkopen van een recht van erfpacht, recht van opstal of beklemming van de eigen woning van de ontvanger

Hoe zit het als ik al eerder een vrijgestelde schenking heb gedaan aan mijn kinderen?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat het afhangt van het moment wanneer u deze vrijgestelde schenking precies heeft gedaan. Feit is wel dat niet altijd het volle bedrag van € 100.000 geschonken kan worden. Wij informeren u graag nader.

Waarom is het verstandig om de schenking via de notaris vast te leggen?

De notaris kan u als geen ander helpen om de schenking te beoordelen in het licht van uw persoonlijke situatie. Van belang is onder meer: hoe bent u getrouwd ? Dan kijken we of u de schenking samen met uw echtgeno(o)t(e) doet of alleen. Bent u weduwe of weduwnaar? Dan kijken we of u in verband met het overlijden van uw echtgeno(o)te erfrechtelijke verplichtingen heeft aan uw kinderen. Maar ook de kant van de ontvanger: is hij of zij getrouwd? Wat moet er met de schenking gebeuren als de ontvanger gaat trouwen? Moet de woning in de eigen familie blijven?

In een schenkingsakte kunt u alle afspraken in verband met de schenking in één keer bindend vastleggen. Wij zorgen ook voor de nazorg, zoals het aangeven van de schenking voor de belasting. Het notariaat van de Clercq helpt u graag in dit proces. Mocht u meer willen weten, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondergetekende of mr. Janbert Heemstra.

Caroline van Niekerk

Caroline van Niekerk
Kandidaat-notaris